škola pohybu

Celoročná škola facilitátora

By on 8. novembra 2015

Výcvik facilitátora Integrálnej jogovej terapie – I. stupeň

MODUL 1: Úvod do systému anatómie Tekutého Tela

Tento intenzívny týždňový seminár je určený pre pokročilejších praktikantov pohybu a meditácie. Samozrejme dvere sú otvorené aj pre každého, kto má úprimný záujem sa vzdelávať, hlbšie kontaktovať svoje telo a vedomie v ňom.

Počas výcviku, ktorý pozostáva z viacerých modulov, kde sa môžeš naučiť ako facilitovať klienta v jeho individuálnom a unikátnom procese. Tento výcvik reprezentuje „novú“ generáciu jogovej a pohybovej terapie, ktorej zámerom je vedomý prechod do novej paradigmy zmýšlania a pohľadu na realitu. Počas výcviku bude používaná literatúra a systémy, ktoré sú súčasťou tohto „samoorganizujúceho sa hnutia”, ktorého snahou je priniesť zmenu vo vzdelávaní a prístupe k telu a vedomiu. Zmenu pohľadu na Zdravie ako také.

Motom výcviku je: „My nerobíme pohyb, my Sme Pohybom samotným“. Budeme spoločne v sebe kontaktovať Dych Života, pohyb, ktorý je zdedený pre všetko živé. Tento pohyb je nositeľom určitej základnej Inteligenicie, ktorú praktikujúci človek môže účinne využívať pre podporu Zdravia na všetkých úrovniach. V tejto sile, ktorá funguje ako východzí usporiaduvajúci, či riadiaci princíp na bunkovej úrovni, je obsiahnutý zásadný vzorec Zdravia.

Nepôjde o to urobiť zložité pohyby, dosiahnuť špeciálnu formu. Aj keď si budeme dávať výzvy v rôznych pohybových situáciách a hrách. Skôr pôjde o precítenie formy tela (hmoty), kontakt s vlastnou pozornosťou a stopovanie vlastného osobného procesu.

Budeme sa opierať o „Awarness Positioning System“, ktorý sa používa v holotropnej praxi, pri zmenených stavoch vedomia, ale ja v naších bežných „obyčajných“ dňoch, v ktorých sa snažíme ostať vedomými a tak praktikovať Všímavosť. Vo svete je pre takýto tréning pozornosti zaužívané slovo „mindfulness“. Sytém Umiestňovania Pozornosti nám bude základňou pre vedomú prácu s telom, senzorickými vnemami, mikro a makropohybom, a prácu so Snovým Telom. Získame tak šikovné a praktické nástroje pre integráciu naučeného do bežného života.

Budeme posilovať svoju Silu intuície cez proces orientovaný prístup k prebúdzaniu senzitivity tela cez pohyb a dotyk. Telo budeme kontaktovať do hlbších vrstiev pomocou „Liečivého Dotyku“ s kosťami, svalmi a kožou, mikro a makro pohybu, vedomej jogy, meditácie a kranio-sakrálneho čchi kungu. Logicky a citlivo spojíme tieto zdanlivo rôzne modality v jeden zrozumiteľný celok.

Tento prístup a ani techniky nie sú nič nové. Nájdeme to v odkaze Sna našich múdrych predkov. Výcvik, ktorý Ti ponúkam, je snaha o priloženie polienka do Ohňa tradícií múdrosti rôznych kultúr. V kontexte dnešnej doby a jej veľmi špecifického procesu.

“Praktikuj tak, aby sa tvoje telo stalo okom” – to je motom viacerých východných systémov meditácie, jogy, šamanizmu, či bojových umení. Zvýšená senzitivita tela nám umožňuje byť viac v kontakte so svojimi myšlienkami a emóciami, ktoré potom ľahšie pozveme do harmónie. Takéto zvýšenie vnímavosti tela voči pocitom v ňom, nám pomáha pri orientácii v každodenných situáciách. Pri interakcii s vonkajším svetom, ale aj tým vnútorným. Liečením vzťahov k sebe samým a tým aj našim blízkym ale aj širšej komunite, v ktorej žijeme.

Takáto prax, evokuje zmysel pre detailné vnímanie celého dýchajúceho a tekutého tela. Ak „rozvlníme“ a zvedomíme tekutú esenciu nášho systému, môžeme tak precítiť hlbšiu celistvosť tela, jeho prispôsobivosť a otvorenosť.

Precítenie hlbších vnútorných pohybov tela v nás môže prebudiť vzťah s našou pradávnou esenciou života a Inteligenciou vesmíru. Budeme v sebe vedomo kontaktovať pohyb hviezd a galaxií, ktoré s nami komunikujú cez vodu a jej mysterióznu pulzáciu. Spoločne sa pokúsime „vidieť“ našu individuálnu, ale ja spoločnú vlnu. Tieto „pohyby“ tela a vedomia podporujú schopnosť sústrediť sa celým svojím srdcom na to, čo práve Je. Môžeme tak podporiť schopnosť bytia so svojím vlastným telom s pôžitkom, Láskou a detským záujmom. Čo prirodzene zvyšuje našu silu a vitalitu. Zároveň v sebe rozvíjame zenovú hravú myseľ neustáleho začiatočníka a prehlbujeme v sebe výživný pocit bytia v prítomnosti.

Tieto techniky a prístup budú základom pre vlastnú, osobnú transformáciu, čo je nevyhnutný krok facilitátora pre ďalšiu individuálnu prácu s ľuďmi na hlbšej úrovni. Pochopenie základných princípov hmoty, pohybu vedomia, a otvorenie senzorických schopností tela bude naším spoločným zámerom prvých modulov.

Cena: 450 Euro

V prípade záujmu, pošli prosím zálohu 50e na číslo účtu: SK20 8360 5207 0042 0287 4302

Ak s týmito technikami a smerovaním vnútorne rezonuješ, ale nachádzaš sa momentálne v zložitej finančnej situácii, napíš mi o tom a pokúsime sa spoločne nájsť spôsob. Bol by som moc nerád, aby boli peniaze jedinou prekážkou preto, aby si sa zúčastnil. Ak cítiš, že ti to čo ponúkam môže napomôcť na Tvojej ceste, neváhaj mi napísať. Ak je to postavené na vzájomnej úcte a čestnosti, cesta sa vždy nájde…

Miesto: Biorezonančné Centrum Bratislava, Pluhová 40, www.biorezonancnecentrum.sk

Čas: začíname 4. septembra o 9:00 a končíme 10. septembra o 13:00

Kurz bude prebiehať každý deň od 9:00 do 18:00, okrem posledného dňa.

Čo si zobrať: pohodlné oblečenie na cvičenie a florwork – voľné oblečenie, tričko s dlhým rukávom, meditačný vankúš, yogamatka, písacie potreby

V prípade akýchkoľvek otázok, ma kedykoľvek kontaktuj: martin.duris82@gmail.com

Teším sa!:)

S úctou

Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAG

LEAVE A COMMENT