O mne

Cestou sebarozvoja a sebaspoznávania som sa rozhodol ísť v roku 2006. V tom čase ma motivoval, a popravde, dosť už aj tlačil, najmä zhoršujúci sa zdravotný stav. Volala ma silná chuť cítiť sa lepšie a stabilnejšie na všetkých úrovniach. V tom čase som našiel pomoc v prepracovaných východných systémoch. Lákala ma ich logika, komplexnosť, otvorenosť a vyváženosť. Ich postoj k ľudskému zdraviu a bytiu ako takému. Efektívnosť praktikovania týchto metód mi zmenila pohľad na život a vo veľkej miere aj pohľad na seba samého. Môj vonkajší, ale aj vnútorný život začal byť plnší a paradoxne sa v ňom začal tvoriť nový priestor. Odvtedy intenzívne študujem princípy týchto metód a snažím sa ich v sebe stelesniť.

Okrem potenciálu tejto pradávnej múdrosti však verím tiež v hlbokú liečivú silu obyčajnej fyzickej aktivity. Preto som sa rozhodol vyštudovať Health & Physical Activity Foundation Degree na Boltonskej Univerzite vo Veľkej Británii (2008-2010). Tento relatívne nový smer sa zaoberá rozvojom zdravia v našej spoločnosti cez fyzickú aktivitu a umenie. Ľudia, ktorí sa zaoberajú touto problematikou veria v zlepšenie fyzického a mentálneho zdravia jedinca, a tak aj celej spoločnosti, práve cez pravidelnú fyzickú aktivitu, umenie a sociálnu inklúziu. Silný zámer sa kladie na rozvoj detí a mládeže, prácu s ľuďmi so zdravotným postihnutím a slabšími sociálnymi skupinami, boj s obezitou a rastúcim percentom mentálnych ochorení, no a v neposlednom rade liečenie rodiny ako takej, pomocou zmeny správania jej členov.

V roku 2011 som začal študovať Svastha Yoga Therapy program v Prahe. Hlboko transformatínvy tréning trval do roku 2014 pod vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena (The Svastha Yoga Institute). Od roku 2015 do 2018 som bol vo výcviku Grof Transpersonal Training, ktorý je zameraný na transpersonálnu psychológiu a holotropné dýchanie, ktoré dlhoročne systematizoval Stanislav Grof so svojou ženou Christinou.

Venujem sa štúdiu bojových umení, biodynamickej kranio-sakrálnej terapii, tanca a pohybu ako takého. Hľadám a citlivo spájam spoločnú esenciu rôznych systémov. Ich logiku, ktorá inteligentne prepája a vzájomne podporuje zdanlivo rôzne metódy sebarozvoja a zdravia. Spájajúcou esenciou systémov, ktorým sa venujem, je kontaktovanie svojho Vnútorného liečiteľa a učiteľa.

Hodiny, workshopy a osobné konzultácie, ktoré vediem, sú zamerané na integrovaný prístup, kde je pozornosť zameraná na unikátne individuálne potreby a zámer človeka. Dôraz je kladený na prehlbovanie hlbšej všímavosti, integráciu techník s bežným životom a rozvíjanie pokojnej mysle.