Browsing Category

kranio-sakrálna terapia

kranio-sakrálna terapia

Rôzne vrstvy pohybu

By on 30. novembra 2015

Existuje veľa pokusov o odborné definície pohybu.  Nebudem sa snažiť o vytvorenie ďalších, alebo analyzovať rôzne existujúce definície. Podľa mňa je to tak hlboká téma ako vesmír samotný. Skôr by som…

kranio-sakrálna terapia

Čo je kranio-sakrálna terapia?

By on 6. novembra 2015

Kranio-sakrálna terapia pochádza z osteopatie, ktorej zakladateľom je Andrew Taylor Still, ktorý žil v 19.storočí. Slovo osteopatia sa skladá z dvoch slov, latinské slovo “osteon” znamená kosť, a “pathos”…

kranio-sakrálna terapia

Vplyv strachov na stavbu tela

By on 6. novembra 2015

Na fyziológiu nášho centrálneho nervového systému majú zásadný vplyv psychické stavy. Niektoré centrá v mozgu interpretujú myšlienky a pocity, a tieto stavy prevádzajú do fyziologickej činnosti. Tieto centrá sa…