Čo ponúkam

Sprevádzam ľudí na kurzoch a workshopoch, ale vo veľkej miere aj individuálne. Používam techniky a princípy, ktoré nám pomáhajú na ceste k celistvosti. Počas výcviku sa zaoberáme rôznymi pohybovými situáciami – expresivitou ducha v priestore, hlbším liečivým dotykom, vnímaním štruktúr tela a vedomia v nich, systému umiestnenia pozornosti (Awareness Positioning System), ktorý sa používa v holotropnej praxi.

Niekedy je to o osobnej konzultácií a ľudskom kontakte, niekedy o tréningu na horách spojeného s nasledovaním momentálneho procesu. Niekdy zase o vzdelávaní cez skype a pomáhaní s porozumením súvislostí, ktoré vyvstanú počas praxe. S každým človekom je to iné. Záleží čo práve potrebuješ, aké máš k tomu podmienky, a čo práve v tomto životnom období preferuješ. Organizujem taktiež skupinové sústredenia a výcviky, ktoré sú zamerané na spoločný proces skupiny a hlbšie vnútorné zážitky.

Mojou snahou je byť sprievodcom v procesoch liečenia, stabilizácie, či sebarozvoja na rôznych úrovniach. Spoločne hľadáme stratégie a riešenia, či už pri bežnejších životných výzvach, alebo aj pri intenzívnych zmenách, ktoré prináša osobná duchovná transformácia (spiritual emergency). Veľa sa sústredím na vzdelávanie a prinášanie najnovších informácií o tele a ľudskej psyché. Veľa sa zameriavam na novšie spôsoby porozumenia pohybu a telu ako takému a požívaniu základných psycho-somatických princípov.

Cenník:

1,5 h – 50 eur

6 hodín 120 euro

9 hodín 180 eur

V prípade, že vnútorne cítiš, že by si chcel so mnou začať pracovať, ale si momentálne v zlej finančnej situácii, neboj sa mi ozvať. Pokúsime sa spoločne nájsť spôsob, ako to vymyslieť a udržať rovnováhu výmeny energií.

email: martin.duris82@gmail.com

mobil: 0949 141 025

Čo môžeš čakať a aké sú stupne liečenia, s ktorými pracujem:

4 fázy liečenia:

Základom mnohých metód, ktoré používam je práca s Dychom Života pomocou meditácie, jogy, čchi kungu, tanca či kranio-sakrálnej terapie – práca s našimi fyzickými, mentálnymi a emocionálnymi vlnami našej existencie

Smerovanie vnútornej práce:

Návrat do Zdroja

Vnútorné stíšenie je bránou k hlbším funkčným úrovniam našej existencie. Keď ustane kraniálny rytmický impulz, môže sa skľudniť aj stredná vlna a človek sa môže dostať do hlbších stavov skľudnenia. Týmto spôsobom sa dá navodiť veľmi delikátna rovnováha a priamy vzťah k našej vlastnej prirodzenosti. Obvykle prebieha formou upadania do stále hlbších stavov relaxácie, uvedomovania a integrácie. Bežne sa rozoznáva 7 stupňov skľudnenia, každý z nich prináša ustálenie určitého vyššieho aspektu našej životnej cesty:

  1. Fyzické: nastáva skľudnenie na úrovni kraniálneho-rytmického impulzu a kraniosakrálneho pohybu. Nervový systém sa môže zbavovat následkou prílišného preťaženia a tráum.
  2. Fyzicko-emocionálne: do procesu skľudnenia sa zapojuje aj limbický systém (emočný mozog), môže dochádzať k uvoľneniu zadržovaných emócií.
  3. Psychologické: životné problémy sa vyjasňujú a vo vnútri sa uvoľňuje niečo hlbšieho.
  4. Srdce: začínajú sa ustáľovať všetky podmienené impulzy a hlbšie osobnostné tendencie. Uvoľňujú sa hlbšie „karmické“ sklony.
  5. Myseľ: človek začína vnímať svoje archetypálne energie, nadanie, zdedené sklony a hlboko zakorené tvorivé energie.
  6. Duch: dochádza k hlbšiemu prežívaniu previazanosti a jednoty. Človek prežíva svoju existenciu ako súčasť obrovského celku.
  7. Zdroj: nepopísateľný , nehybný stav mimo akúkoľvek dualitu.