blog

Continuum Movement

By on 20. októbra 2016

Continuum Movement – Emilie Conrad

Je prax, ktorá evokuje zmysel pre detailné vnímanie celého dýchajúceho a tekutého tela.

Ak rozvlníme a zvedomíme tekutú esenciu nášho systému, môžeme tak precítiť hlbšiu celistvosť tela, jeho flexibilitu a otvorenosť.

Precítenie hlbších vnútorných pohybov tela v nás môže prebudiť vzťah s našou pradávanou esenciou života a inteligenciou vesmíru. Tieto pohyby podporujú schopnosť sústrediť sa celým svojím srdcom na to, čo práve Je. Môžeme tak podporiť schopnosť bytia so svojím vlastným telom s pôžitkom a detským záujmom. Rozvíjame tak v sebe zenovú hravú myseľ neustáleho začiatočníka a prehlbujeme výživný pocit bytia v prítomnosti. Čo prirodzene zvyšuje našu silu a vitalitu. Schopnosť adaptability v živote. 

Pri učení sa kontinuálneho pohybu kladieme dôraz na široké pole vnímavosti rôznych vrstiev pohybu, dychu a zvuku. 

Continuum Movement® a kranio-sakrálna sebastarostlivosť

Počas spoločných workshopov so Sylvainom zameriavame našu pozornosť na témy týkajúce sa sebastarostlivosti. Či už sme terapeutom, klientom, alebo len človekom ako takým, sebastarostlivosť je pri dnešných výzvach na planéte naša životná poistka. Bez tohoto uvedomenia, je naše zdravie vystavené intenzívnym a chaotickým silám, ktoré naša kultúra časom vyvinula. Jednou z hlavných misií Continuum Movement® je priniesť viac povedomia ohľadom sebastarostlivosti cez prax, ktorá zahŕňa hlbokú pozornosť voči našim vlastným fyzickým pocitom. Cítenie tela, veľmi základná skúsenosť nášho života na Zemi, bude pre nás znamenať priamu senzorickú informáciu bez kognitívnych a emocionálnych filtrov.

Tým, že sme viac pozorný k našim pocitom, stávame sa viac vedomým ohľadom našich vlastných potrieb, a určitým spôsobom vytvárame protipól kultúrnej dohode o tom, že naše zdravie je v rukách názorov prichádzajúcich z vonku. 

Jedným z našich mnohých sociálnych konštruktov je to, že odovzdávame našu vnútornú silu preč, a nechávame sa kŕmiť vonkajšou “expertízou”. Nesnažíme sa vôbec povedať to, že nepotrebujeme lekárov alebo špecialistov, ale skôr chceme zdôrazniť to, že my sami sa vieme o seba veľmi dobre postarať a udržať si tak naše zdravie, rovnováhu a kreativitu.

V Continuum používame rôzne špecifické druhy dychu, zvukov, pohybových sekvencií a vizualizácií, k prebudeniu toho, čo môžeme nazvať tekutý systém – prítomnosť 70 % vody prúdiacej našim telom (tkanivá, krv, lymfa, mozgomiešna tekutina,..). Vzývame inteligenciu prírody ako rezonujúce pole, ktoré nás nielen spája so Zemou, ale aj so všetkými živočíchmi, rôznorodými životnými druhmi na našej planéte, ale aj za hranicou nami bežne  poznaného vesmíru.

Tekutý systém hrá dôležitú rolu v regenerácii a oživovaní nášho tela. Tým, že v sebe vedomo a s láskavosťou podporíme pohyb tekutín, naše telo dostane viac možností ku komplexnej hydratácii, a vyživujúcej ,viac esenciálnej, aktivite tekutín. 

Starnutie je veľmi blízke dehydratácii. Pohyb a zvuk (alebo vibrácia) sú dve veľmi mocné média k podpore aktivity organizmu. Kombinované s dotykom, vizualizáciou a hlbšou pozornosťou, tvoria základňu praxe Continuum Movement.

Počas tohto workshopu, preskúmame, zažijeme a ztelesníme tieto koncepty v kombinácii s princípmi, ktoré sa používajú v kranio-sakrálnej praxi. Špeciálne sa pozrieme na to, ako sa stiahnuté a zamrznuté tkanivá dokážu “roztopiť” pomocou dotyku, zvuku, dychu a  prebudením aktivity tekutín v tele.

BIO, Sylvain Meret

Sylvain Meret vyštudoval Visual Arts (BA)/ Vizuálne Umenie, Contemporary Dance (p.a.r.t.s.)/ Súčasný Tanec , Somatic and Dance Therapy (Master degree) / Somaticko-Pohybovú Terapiu.

Sylvain je aktívny umelec, choreograf a učiteľ, ktorý pracuje so širokým spektrom súčasných a experimentálnych štýlov, spolupracuje s rôznymi umelcami v Európe a Ázii. Okrem jeho tanečnej kariéry, sa venuje širokému spektru somatických, terapeutických a duchovných metód. Postupne ho to pritiahlo k hlbokému skúmaniu tela, kreatívnemu a duchovnému potenciálu, ktorý v nás sídli. Sylvain je učiteľ Continuum Movement®, „Moving cycle“ praktikant (C.Caldwell), tanečný terapeut, člen ISMETA. Jeho základy tvorí prax s Čhi-kungovým majstrom Li Jung Feng, BMC® and Feldenkrais. Do šamanizmu bol iniciovaný náčelníkom Tancujúci Hrom v roku 2009. Momentálne študuje s Amber Gray v jej programe zameraným na ľudí, ktorí zažili ťažkú traumu.

Sylvain učí workshopy, hodiny, moduly a súkromné hodiny s rôznorodými klientami a skupinami. Žije vo Francúzku a cestuje po svete. Jeho záujmom je skúmanie ľudského potenciálu v interakcii s Poľom Inteligencie, ktorého vlny prechádzajú našou realitou.

TAG
RELATED POSTS