blog

Continuum Movement

By on 20. októbra 2016

Continuum Movement – Emilie Conrad

Je prax, ktorá evokuje zmysel pre detailné vnímanie celého dýchajúceho a tekutého tela.

Ak rozvlníme a zvedomíme tekutú esenciu nášho systému, môžeme tak precítiť hlbšiu celistvosť tela, jeho flexibilitu a otvorenosť.

Precítenie hlbších vnútorných pohybov tela v nás môže prebudiť vzťah s našou pradávanou esenciou života a inteligenciou vesmíru. Tieto pohyby podporujú schopnosť sústrediť sa celým svojím srdcom na to, čo práve Je. Môžeme tak podporiť schopnosť bytia so svojím vlastným telom s pôžitkom a detským záujmom. Rozvíjame tak v sebe zenovú hravú myseľ neustáleho začiatočníka a prehlbujeme výživný pocit bytia v prítomnosti. Čo prirodzene zvyšuje našu silu a vitalitu. Schopnosť adaptability v živote. 

Pri učení sa kontinuálneho pohybu kladieme dôraz na široké pole vnímavosti rôznych vrstiev pohybu, dychu a zvuku. 

TAG
RELATED POSTS