blog

Blúdivý nerv a prax jogy

By on 9. decembra 2015

To, prečo cítime fyzické, či psychické zmeny po praxi jogy, môže mať veľa rôznych dôvodov. Napríklad, pri cvičení viac silových, dynamických pozícii a pohybu (-ha) sa môžeme cítiť viac nažive vďaka vylúčeniu hormónov – endorfínu a adrenalínu, ako vlastne po každej dynamickej fyzickej aktivite. V bežeckej komunite majú pre tento stav výraz „runner´s high“. Niečo podobné môžeme cítiť aj po dynamickej praxi jogových zostáv. Cez hlbokú stimuláciu fascií, orgánov, svalov a kostí pomocou viac statických cvičení (-tha) vieme nadobudnúť pocit nadnášajúcej ľahkosti a oslobodzujúcej otvorenosti. Vďaka uvoľneniu nervového systému pomocou dychových techník sa vieme preniesť do hlbokej koncentrácie a vnímavosti. Akoby sa v nás vytvoril priestor. Práca s vedomím cez meditáciu a kontempláciu v nás vie zasiať múdrosť, pokoj a hlbšie porozumenie toho čo je, práve Teraz.

Všetko záleží na tom, aký je náš zámer pred tým, ako začíname svoju prax. Na čo zameriame svoju pozornosť, aký aspekt chceme v danom momente v sebe rozvíjať. Joga je vo svojej povahe multidisciplinárna, počas praxe pracujeme od hrubej hmoty až po najjemnejšie pohyby energie a vedomia. Záleží či sme vo svojom úsilí špecifický, alebo si ideme „zacvičiť“ do jogového štúdia. Tak či onak, nejde o to aký štýl jogy robíme, ale čo je snáď najdôležitejšie, AKO robíme. V jogových textoch sa píše: „Joga je koncentrácia, ale nie každá koncentrácia je joga.“ Na rozvíjanie svojej osobnej jogy, je dobré ujasniť si svoj zámer. To je jeden z najdôležitejších krokov predtým ako začneme. Kam idem upriamiť svoju koncentráciu. Kde a ako budem prehlbovať intimitu so svojim bytím. Uvedomiť si čo robím, prečo to robím a čím to robím.

Myslím, že mnohí z nás sa zhodneme na tom, že by bolo fajn sa cítiť trošku pokojnejšie a vitálnejšie. Zamerať preto našu pozornosť do našej chrbtice pri akomkoľvek pohybe, bude preto skvelý krok k tomuto spoločnému zámeru mnohých z nás. Ak použijeme pradávnu a veľmi účinnú taoistickú techniku vnútorného úsmevu, vdýchneme s úsmevom a priateľskosťou do chrbtice aj pokoj, ľahkosť a sviežosť môže naša pravidelná prax zmeniť prežívanie dní.  Stačí si len spomenúť na techniku a urobiť ju. Aj keď len na minútku – postupne sa s pretváraním neuroplasticity mozgu a posilňovaním nových dráh bude stávať takáto prax veľmi prirodzená a ľahká. Získame tak nový, intímnejší kontakt s telom. Naša prax sa stane liečivejšia a prežívanie pohybu slastnejšie, radostné a plnšie.

Nervová sústava

Aké sú mechanizmy za tým, že hlbšia vedomá práca s nervovou sústavou vie ovplyvniť to ako sa cítime? Môžeme si uviesť jeden príklad.

Skupina vedcov na Boston University School of Medicine veria, že našli tajomstvo jogy. Snáď lepšie povedané, jedno z nich. Skúmali to, prečo vie joga tak efektívne pomôcť pri zlepšení depresií, úzkostí, cukrovky, chronických bolestiach, epilepsii a iných ochoreniach. Dr. Chriss Streeter a jeho tím usudzujú, že joga reguluje nervový systém. Presnejšie zvýšením „vagal tone“. Vagal tone reprezentuje index pre funkčnosť celého parasympatického nervového systému. Tento index určuje schopnosť tela úspešne čeliť stresu (Wilson, 2014).

(Štúdia: The Effects of Yoga on the Autonomic Nervous System, Gamma-aminobutyric-acid, and Allostasis in Epilepsy, Depression, and Post-traumatic Stress Disorder )

Blúdivý nerv, najväčší kraniálny nerv v tele, začína na základni lebky a preniká do celého tela. Vplýva na respiračný, tráviaci a nervový systém. Vlastne napomáha regulovať všetky hlavné funkcie tela- náš dych, tep srdca, trávenie. A tak, z psychosomatického pohľadu, ovplyvňuje tiež mentálnu schopnosť toho, ako pristúpime k zažívaniu, pochopeniu a spracovaniu neustále sa meniacich životných udalostí. Blúdiaci nerv vlastne pôsobí na to, ako budeme reagovať na podnety z okolitého, ale aj vnútorného sveta.

Ak je funkcia nášho blúdivého nervu v dobrom stave, môžeme to cítiť na rôznych úrovniach. Naše trávenie sa zlepšuje, srdce optimálne pracuje a nálady sú v rovnováhe. Tým pádom zažívame realitu v pokojnejšom móde, nestrácame sa v stresových situáciách a v rýchlostí dní. Akonáhle prehĺbime svoj vnútorný pokoj a duchaprítomnosť, budeme vedieť zvládať životné výzvy s väčšou ľahkosťou a tak si udržíme našu vitálnu energiu. Po čase náš blúdivý nerv zosilnie („high vagal tone“) – ľudovo povedané, budeme mať silné nervy. Budeme mať dostatok energie robiť to čo nás naozaj teší, a taktiež budeme schopní vidieť veci, ktoré nás práve moc netešia, tak trochu inak

Naopak, ak naše nervy sú slabé („low vagal tone“), oslabí to aj naše trávenie, pulz srdca sa zvýši a naše nálady sa stanú nepredvídateľné a ťažšie zvládnuteľné. Máme väčšie tendencie k chronickým bolestiam, stresu či depresívnym stavom, apatii a iným ťažkostiam. Ide o to len vybrať si to, ako sa chceme počas dní cítiť. Ujasniť si zámer a vynaložiť správne úsilie.

Zdroj: https://yogainternational.com/article/view/scientific-research-how-yoga-works

TAG
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT