svastha yoga institute

Svastha Yoga

By on 5. novembra 2015

Zámerom Svastha Joga Inštitútu je zdieľanie vedomostí podporujúce zdravie tela a mysle, pochádzajúce z prastarého vedeckého prístupu jogy.

Svastha v sanskrite doslovne znamená „ostať sám sebou“, čo v podstate odkazuje na optimálne zdravie a rovnováhu medzi telom a mysľou.

Svastha Yoga je založená na učeniach známeho jogína, ajurvedského lekára a celoživotného študenta jogy Sri T.Krishnamačaryu, ktoré boli odovzdané jeho dlhoročným osobným študentom – A.G.Mohana a Indru Mohan, zakladateľov „Svastha Yoga and Ayurveda“ v Chenaii, India. Rodina Mohanovcov sa snaží o uchovanie autentického posolstva tradičnej jogy a zároveň ostávajú otvorení prirodzenej evolúcii jogy, kde inteligentne kombinujú prastaré vedomosti jogy a ajurvédy s najnovšímy poznatkami modernej medicíny. Na Slovensku v tomto úsilí pokračuje Martin Ďuriš, ktorý študuje pod vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Guentera Niessena.

Skôr ako „štandardizovaný“ štýl jogy, Svastha Yoga ponúka integrovaný prístup, kde je kladená pozornosť na unikátne individuálne potreby a zámer človeka.

Hodiny jogy sú učené s dôrazom na individuálne potreby a možnosti každého človeka. Súkromné hodiny-konzultácie, jeden-na-jedného, dávajú praktikujúcemu možnosť koncentrovať sa na špecifický cieľ, ktorý chce dosiahnuť. Či už človek začína s jogou a potrebuje pomôcť s orientáciou v komplexnom jogovom úsilí, alebo je skúsený študent, ktorý chce prehĺbiť svoju prax, alebo má človek špecifické zdravotné výzvy po operácii či zranení. Hodina jogy je ušitá na mieru. Môže zahŕňať odporučenia k zmene jedálnička alebo životného štýlu, terapeutické modifikácie praxe, úprimnú a súcitnú spätnú väzbu, ktorá môže pomôcť priniesť novú hlbšiu vnímavosť do praxe jogy.

Všetky inštrukcie, od dynamických a fyzicky náročnejších, až po meditatívne a restoratívne techniky, majú spoločný základ v týchto princípoch:
1. Synchronizácia pozícií a pohybu s dychom, ktorej zámerom je prehĺbiť štrukturálnu integritu tela, zvýrazniť bezpečnosť praxe a nadobudnutie hlbšej vnímavosti a koncentrácie
2. Vhodné dýchanie, ktoré má pozitívny efekt na telo a myseľ
3. Inteligentné tvorenie sekvencií cvikov (Vinyasa Krama), ktoré zvyšuje pozitívne účinky praxe
4. Udržanie kontaktu s pokojnou mysľou a komfortom v tele
5. Zvýšenie sily a mobility tela
6. Adaptácia pozícii a praxe pre individuálne potreby a unikátny zámer každého človeka

Terapeutická joga uvoľňuje symptómy nerovnováhy v tele a mysli, a tak pomáha zlepšiť náš zdravotný stav. V závislosti na okolnostiach, joga môže slúžiť ako hlavný nástroj k návratu k optimálnemu zdraviu, alebo ako doplnkový terapeutický systém.

TAG
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT