Play-Fight/ Formless Arts

Čo je Play-Fight / Formless Arts ?

Prax Play/Fight vychádza zo stelesnenej filozofie Tekutého Tela / Liquid Body Practice.  “Play Fight practice” je skúmanie toho, čo je to byť človekom.  Názov sa snaží reprezentovať dve prazákladné polarity, ktoré sú súčasťou prírodnej ale aj sociálnej ríše. Je to symfonická interakcia medzi konfrontáciou a spoluprácou. Z tejto perspektívy, je život nevyhnutnou play-fight interakciou, ktorá sa nerušene odohráva v nás samých, práve teraz. A takisto sa odohráva aj s každou interakciou s našim vonkajším okolím. Kooperatívny aspekt tejto praxe zabezpečuje to, že integrita každého účastníka ostáva zachovaná. Dávame jej úctu a rešpekt. Na druhej strane, konfrontácia nám ponúka pohľad na naše slepé miesta a poodkrytie našej podvedomej rezistenicie. Konfrontácia slúži ako brutálne úprimné zrkadlo, ktorý dáva výzvy našim klamlivým identitám, ktoré sme si na seba počas života obliekli. 

Žiaden odpor

Čeliť vlastnej rezistencii hrá veľkú úlohu v praxi Play-Fight / Formless Arts. Osobná rezistencia je často fyzická expresivita hlbokých strachov. Zatiaľ čo strach je vitálny biologický mechanizmus, ktorý nám zabezpečuje prežitie, celoživotné strachy, ktoré sme nadobudli, sa už veľmi líšia od základného prirodzeného dizajnu strachu a vedia byť pre náš organizmus veľmi škodlivé. Počas praktikovania vytvárame vhodné a priateľské prostredie, kde si môžeme bezpečne pripomenúť tieto rezistencie a ďalej spoločne preskúmať strachy, ktoré s nimi idú ruka v ruke. Hlavná zmena prichádza, keď sa človek rozhodne prestať klásť odpor vlastnému odporu a postupne prestáva bojovať sám so sebou. Veľmi jednoduchý mentálny posun s ohromnou využiteľnosťou v bežnom živote. 

Brutálna úprimnosť k sebe samému

Kultivácia brutálnej úprimnosti k sebe samému je jedným zo základných pilierov Play-Fightu. Je to veľmi efektívne cvičenie, ktoré nám napomáha jasne vidieť rozdiel medzi falošnýmu ideami a obrazmi, ktoré sme si o sebe vytvorili. V kontraste, ak by sme sa snažili intelektuálne definovať čo je to “reálne”, tak to je v celku nedosiahnuteľná úloha. Analógiou môže byť predstava, že chceme chytiť oceán do siete. Avšak, na druhej strane, to nepravdivé môže byť rozpoznané a spoznané racionálne. Play-fight dláždi cestu k praxi, ktorá postupne uvoľnuje a rozkladá akékoľvek umelo vytvorené idey o nás samých. Na to aby sme v sebe kultivovali brutálnu úprimnosť do veľkej hĺbky, do stavu kde možno ani nevieme kto vlastne sme, vyžaduje odhodlanie, dôveru a odvahu. Pritom ako sa nám postupne riozbíja pocit falošnej identity, môžeme zažiť pocity akoby sme padali do priepasti, môžeme cítiť existenciálne strachy, pocity závrate a iné strašidelné pocity, ktoré však neskôr spoznávame ako súčasť toho, čo nie sme. 

Prepojenosť

Toto je jedným z dôležitých nástrojov, ktorý nemôže byť vynechaný zo symfónie praxe. Je to veľmi jednoduché, žiadne prepojenie, žiaden koncert, žiaden Play-Fight. Aj keď pocit napojenosti je subjektívny, výzvou je orientovať účastníkov voči špecifickému pocitu napojenia, bez ktorého sa Play-Fight nedeje. Každý, kto má skúsenosti s vodou vie, že odporovať vode neprináša žiadne ovocie, je to nereálne. Voda je základným živlom, ktorý inšpiruje Play-Fight, pretože voda nás pokorne učí spôsob ako nemať rezistenciu, je to brána do špecifického spôsobu spojenia, ktorý si v Play-Fighte veľmi vážime, kultivujeme a udržujeme počas praktikovania. 

Momentálne mám otvorené hodiny v Bratislave v Bright Life Centre každú stredu od 9:30-11:30. Pre viac info napíš na email. martin.duris82@gmail.com alebo volaj 0949 141 025

Veľa princípov z Play/Fight Formelss Arts používam aj na ostatných workshopoch ako Tekuté Telo, Kranio-sakrálny čchi kung alebo Psoas „sval duše“. Ak ťa zaujíma sebaspoznávanie cez pohyb a interakciu, tak práve PlayFight môže byť cesta pre Teba!