Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Holotropné dýchanie / Košice

25 marca @ 10:00 - 26 marca @ 15:00

Srdečne ťa pozývame na workshop holotropného dýchania v jeden a pol dňovom formáte.
Holotropný prístup ako ho poznáme dnes vznikol na základe skúmaní a pozorovania liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov vedomia v rôznych kontextoch – v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto metóda prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so ženou Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v aktuálnom spoločenskom nastavení.
Holotropná práca je spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.
Holotropné dýchanie môže zaujímať ľudí:
-ktorí hľadajú spôsob liečenia cez vlastnú osobnú skúsenosť
-ktorí zažívajú psycho-sprituálne výzvy a hľadajú kontakt k hlbšej múdrosti a vhľadu
-ktorí chcú uvoľniť nedokončené a nevyriešené veci z minulosti
-ktorí chcú porozumieť emočným koreňom fyzických či mentálnych problémov
-ktorí chcú expandovať svoje vedomie a ďalej spoznávať svoju duchovnú cestu
Workshop začneme v sobotu ráno úvodom do holotropnej praxe a práce s rozšírenými stavmi vedomia. Cez pohybovo-meditačné cvičenia sa napojíme na vnútornú múdrosť, podporíme kontakt s telom a vnútorným prežívaním.
Prvé dýchanie bude v sobotu poobede, na druhý deň ráno pokračujeme druhým dýchaním. Spolu sa dýcha dvakrát, jeden krát budeš v pozícii dýchajúceho a jedenkrát v pozícii prísediaceho – sittera. Kreslením mandaly, či tvorbou soul collage začneme skúsenosť integrovať.
V priebehu popoludnia necháme skúsenosť dosadnúť do tela pohybovými cvičeniami a pri zdieľaní si povieme viac o možnostiach ako začleniť holotropnú prax do každodenného života a ako sa o seba následujúce dni postarať.
Spanie počas workshopu je v každého vlastnej réžii, takisto aj strava. Možnosť použiť kuchynku. Čaj, káva a občerstvenie bude po celý čas k dispozícii. Doneste si pohodlné oblečenie, šatku alebo masku na oči a uzatvárateľnú fľašu na vodu.
Vyhraďte si čas od začiatku workshopu v sobotu až po koniec v nedeľu večer pre seba, neplánujete si stretnutia, či iné aktivity.
Program:
Sobota
– 10:00 registrácia, úvod do metódy, stelesnená meditácia
– pauza a obed
– 15:00 prvé dýchanie
– 20:00 prepokladaný záver dňa
Nedeľa
– 9:00 druhé dýchanie
– pauza a obed
– integrácia v pohybe, zdieľanie
– 16:00 predpokladaný koniec workshopu
Cena: 110 eur
Miesto: Authentica, Komunitné centrum, Hlavná 65/117, 040 01 Košice
Registrácia:
kosiarova.andrea@gmail.com
0904891305
Facilitátori: Martin Ďuriš a Andrea Košiarová
O facilitátoroch:
Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.
Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.
Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.
https://martinduris.sk/
Andrea Košiarová
Zvedavosť a rozpoznávanie vplyvu práce s dychom ma nasmerovali k prepájaniu psychologického a somatického prístupu. Formovali ma k tomu tanečné skúsenosti, jogová prax a štúdium psychológie. Potreba hlbšieho sebapoznania ma viedla do krajín východnej Ázie a tam k praxi a štúdiu meditácii, telesných cvičení, či karma jogy a objavovaním ducha miestnej kultúry. Značný vplyv na ďalšie smerovanie mali opakované zásedy Vipassana meditácie a štúdium tibetského budhizmu.
K spojeniu lásky k tancu, pohybu a meditačnej praxe došlo neskôr v tanci 5 rytmov a následne pri holotropnej praxi a v štúdiu transpersonálnej psychológie. Táto prax prirodzene vyústila do hlbšieho záujmu o prácu s dotykom s hranicami a s tieňom ktorej sa venujem vo výcviku šamanskej kranio-sakrálnej terapie.
Viac nájdete na stránke www.umeniedychu.sk

Podrobnosti

Začiatok:
25 marca @ 10:00
Koniec:
26 marca @ 15:00