Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Dych kostí – pole, biomechanika a organizácia kostí

18 júla @ 8:00 - 21 júla @ 15:00

Cez všímavejšie a vedomejšiu prácu s našimi kosťami, môžeme podporiť naše osobné zdravie. Až od kostnej drene. Ale môžeme podporiť aj zdravie našich detí, partnerov, rodiny priateľov, či susedov, tým, že prevezvem zodpovednosť za to, ako sa vzťahujem k svetu a krok po kroku, podporím vlastnú koherenciu systému a tým aj koherenciu vačšieho celku, ktorého sme každý súčasťou.
Kraniosakrálna prax, čchi kungová, ale aj holotropná prax pracuje vo svojej esencii s niečím, čo nie je na prvý pohľad vidno. Pre niektorých nie je vidno vôbec. Avšak, každý z nás to cíti. Určite sme to výrazne cítili ako deti. Čím sme sa stali staršími, naučili sme ako sa viac k tomu znecitlivieť, obrniť, vytvoriť si určitý druh anatómie. Wilhelm Reich to nazýval „character armour“ (charakter/ brnenie). Emilie Conrad, ktorá pracovala s tekutinovým systémom človeka naozaj do hĺbky, to nazývala „cultural anatomy“ (kultúrna anatómia).
Tieto reálne somatické vrstvy organizujú naše tkanivá a kosti. Tvoria tak formu, tensegritu, v ktorej sa organizuje náš dych na úrovni respirácie, ale aj hlbšia forma dychu. V kraniosakrálnej praxi to voláme Dych Života, v čchi-kungovej jednoducho prúdenie energie čchi.
Tá je ovyplyvnená nie len tým ako sa o seba staráme. Ako sa hýbeme, či stravujeme. Ale v nemalej miere aj tým, ako reagujeme na prostredie. V hlbšej vrste by sa dalo povedať, ako reagujeme na Pole. Akokoľvek to pole nazveme, morfogenetické pole, jednotné kvantové pole, príroda…Jednoducho prostredie, ktoré sa prejavuje viac na jemnohmotnej, frekvenčnej a elektro-magnetickej rovine. Tým, že my samy sme frekvenčné, elektro-magnetické bytosti, tak to vieme cítiť.
Avšak kultúra, v ktorej žijeme to už stovky, ak nie tisíce rokov bagatelizuje a zosmiešňuje. Tento stav sa pomaly začal meniť práve s odvážnou prácou Wilhelma Reicha, Nikolu Teslu, Aleberta Einsteina, Davida Bohma, Ruperta Sheldrakea a iných. Aj keď s tým pracujú už mnohí profesionálny psychoterapeuti v rámci systemických konštalácií, alebo vedci pri výskume hmoty, organizácie buniek, atómov, či tých namenších častíc, pre širšiu verejnosť to ostáva stále zosmiešňované ako prílišný ezo úlet, alebo new age, aj keď máme už obrovské množstvo vedeckých dôkazov.
Možno je to aj preto, pretože bežná ľudská myseľ má rada jednoduché odpovede. Nechce si to zbytočne komplikovať. Čo je užitočné na jednej rovine, to je fakt. A na druhej rovine je to bypass veľmi dôležitých mechanizmov a faktu, že sme vo svojej podstate, sme veľmi komplexné bytosti. A tak veľa krát pristupujeme aj ku riešeniu našich zdravotných problémov, či fyzických alebo duševných. Ale niečo tam proste nefunguje. V poli somatiky a somatickej psychológie, je myseľ a hmota jeden spoločný orgán. Určitý okruh, ktorý je neustále v interakcii a navzájom sa spoluorganizuje. V zdravom tele zdravý duch. Hovorí sa.
My sa spoločne pozrieme na to, či sa náš duch, myseľ, vedomie dá cítiť v hmote. Či vie byť naša myseľ nacítiteľná telom. Nie len tá naša, ale aj tých druhých. Ak sa chceme naučiť pracovať s motilitou kostí, ich dychom, kvalitnejšie, naozaj funkčne a udržateľne aj v bežných dňoch, musíme sa pozrieť na náš vzťah s prostredím. Vonkajším, ale aj tým vnútorným.
A práve toto bude zámerom nášho spoločného času v spoločnom priestore. Počas tohto seminára sa budeme zoznamovať s našim vlastým spôsobom ako sa spájame so Sebou a s Poľom. A neskôr, ako sa spájame jeden s druhým a aký druh energetickej prítomnosti vieme navzájom vytvoriť.
Lebo energetická prítomnosť je druh frekvencie, ktorý organizuje naše bunky, tkanivá a kosti. Ich pohyb, kvalitu tohto pohybu a v neposlednom rade, koherenciu. Súlad medzi jednotlivými časťami tela. A nie len tela, ale aj náš súlad so svetom ako takým. So všetkým čo obsahuje.
Tento seminár je súčasťou profesionálneho vzdelávania v spolupráci s International Somatic Movement Education & Therapy Association (ISMETA). Tento tréning je určený aj pre ľudí, ktorí by sa chceli v budúcnosti stať Registered Somatic Movement Educator and Therapist. Samozrejme, tento seminár je otvorený pre každého, kto cíti hlbšie volanie k sebapoznávaniu sa cez somatický pohyb a tréning všímavosti. Tento kurz obsahuje kredit 30 výcvikových hodín.
Na seminári Ťa a vás budú sprevádzať:
Martin Ďuriš a Elias Bohunický
Cena: 320,-€
Miesto: Mayura, Slovinec 52, Devínska Nová Ves, Bratislava / www.mayura.sk
Termín: 18.7.-21.7.2024
– ráno začíname o 9h, obedová puza a končíme o 18h
– v nedeľu končíme o 16h
Kontaktné informácie a prihlásenia:
Martin: martin.duris82@gmail.com, +421 905 141 025
Elias: elias@dojo.sk, +421 910 210830

Podrobnosti

Začiatok:
18 júla @ 8:00
Koniec:
21 júla @ 15:00