Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Dvojité holotropné dýchanie a somatický pohyb

8 augusta @ 11:00 - 11 augusta @ 12:00

Sú rôzne spôsoby ako sa pripraviť na holotropné dýchanie. Detailnejšia, precízna somatická prax je jednou z viacerých pôsobov k nájdeniu vstupných brán, v ktorých sa ukrývajú určité obsahy s príbehom nášho vlastného tela a vedomia.
Počas tohto intenzívnejšieho a dlhšieho formátu seminára v krásnom prostredí Naturezy, budeme mať viac času sa spoločne spomaliť a kontaktovať v sebe hlbšie Ticho. To je skvelý základ pre prácu, ktorú budeme robiť. Dať si dostatok času na stíšenie a nacítenie sa, je pre holotropnú prax kľúčové. Počas prvého dňa si predstavíme základné kroky ako na to. Ukážeme si rôzne spôsoby ako pracovať so zmenenými stavmi vedomia cez telo a dych. Nie len cez holotropné dýchanie, ale aj iné formy práce s dychom a pohybom. Tieto formy praxe sú skvelou prípravou pred samotným rituálom holotropného dýchania, ale aj výbornou integračnou praxou.
Samotné holotropné dýchanie je spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme vedomie a spájame sa tak s vnútornou múdrosťou a vnútornou liečivou inteligenciou. Takto rozširujeme svoju osobnú mapu vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.
Holotropné dýchanie môže zaujímať ľudí:

-ktorí hľadajú spôsob liečenia cez osobnú skúsenosť
-ktorí zažívajú psycho-sprituálne výzvy a hľadajú kontakt k hlbšej múdrosti
-ktorí chcú uvoľniť nedokončené veci z minulosti
-ktorí chcú porozumieť emočným koreňom fyzických či mentálnych problémov
-ktorí chcú expandovať svoje vedomie a ďalej spoznávať svoju duchovnú cestu
Seminár začneme vo štvrtok obedom a hneď na to úvodom do holotropnej praxe a procesovej somatickej práce s telom a dychom. Povieme si o ich podobnosti, ale aj o detailoch, ktoré ich od seba odlišujú. Týkajú sa hlavne „set a settingu“ – nášho vnútorného nastavenia/ stavu a prostredia, v ktorom to robíme. Ukážeme si ako sa dá pracovať s dychom aj individuálne. A naopak, ako sa dá pracovať len v skupine a bezpečnom settingu. Tento druh seminárov má edukačno-zážitkový charakter a je určený pre ľudí, ktorí chcú viac pochopiť princípy za rôznymi metódami, ktoré pracujú s dychom a telom. Jednoducho povedané, ľudia ktorí chcú ísť viac k esencii vecí.
Vo štvrtok si predstavíme princípy, s ktorými budeme pracovať. Spomalíme a cez somatickú prax sa hlbšie skontaktujeme samy so sebou.
V piatok ráno si dáme spoločnú prax somaticého pohybu na prebudenie vnímavosti. Po takomto naladení sa bude prebiehať naše prvé dýchanie. Druhé dýchanie bude zase poobede. Večer integrácia prvého kola a Movie Yoga – hlbšia vnútorná práca s filmom. Ten istý program v sobotu.
V nedeľu bude zdielanie a integrácia, kde si povieme viac o možnostiach ako začleniť holotropnú prax do každodenného života a ako sa o seba následujúce dni postarať.
Program:
Štvrtok: Začiatok bude obedom 12:00- 13:00. Príchod do Naturezy je možný od 11:00. Daj si čas na spočinutie.
Po obede o 13:00 sa stretneme v kruhu. Začneme s praxou somatického pohybu a prebúdzania hlbšej meditatívnej všímavosti.
Piatok:
8:00-9:00 prebúdzanie cez somatický pohyb
9:15-12:30 – prvé holotropné dýchanie
prestávka na obed a oddych
15:00-18:00 druhé holotropné dýhanie
Večera
19:00- 21:00 program podľa dynamiky skupiny
Sobota:
8:00-9:00 prebúdzanie cez somatický pohyb
9:15-12:30 – prvé holotropné dýchanie
prestávka na obed a oddych
15:00-18:00 druhé holotropné dýhanie
Večera
19:00- 21:00 program podľa dynamiky skupiny
Nedeľa: Zdieľanie a integrácia, somatický pohyb a hlboká relaxácia
Cena: 280 eur
Ubytovnie a plná penzia: 165 euro
Miesto: Natureza, Podhorská 13, Nová Baňa
Registrácia:
martin.duris82@gmail.com , 0949141025
Facilitátor: Martin Ďuriš a tím
Martin Ďuriš, RSME/T, je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.
Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.
Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.
https://martinduris.sk/

Podrobnosti

Začiatok:
8 augusta @ 11:00
Koniec:
11 augusta @ 12:00