Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Dech kostí – pole, biomechanika a organizace hmoty/ Rožnov pod Radhoštem

28 júna @ 16:00

TERMÍN: 28.-30.6.

MÍSTO SETKÁNÍ Studio Prana, Palackého 2192, Rožnov p.R.

CENA: 3750 czk
ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Pátek: 17:00-20:00
Sobota: 9:00-18:00
Neděle: 9:00-17:00
Dech kostí – pole, biomechanika a organizace hmoty
Kraniosakrální praxe, qigongová, ale i holotropní praxe pracuje ve své esenci s něčím, co není na první pohled vidět. Pro některé není vidět vůbec. Nicméně, každý z nás to cítí. Určitě jsme to výrazně cítili jako děti. Čím jsme se stali staršími, naučili jsme, jak se více k tomu znecitlivět, obrnit, vytvořit si určitý druh anatomie. Wilhelm Reich to nazýval „character armour“ (charakter/ brnění). Emilie Conrad, která pracovala s tekutinovým systémem člověka opravdu do hloubky, to nazývala „cultural anatomy“ (kulturní anatomie). Tyto reálné somatické vrstvy organizují naše tkáně a kosti. Tvoří tak formu, tensegritu, ve které se organizuje náš dech na úrovni respirace, ale také hlubší forma dechu. V kraniosakrální praxi to voláme Dech Života, ve qigongové prostě proudění energie qi.
Ta je ovlivněna nejen tím, jak o sebe pečujeme. Jak se hýbeme, jestli stravujeme. Ale v nemalé míře i tím, jak reagujeme na prostředí. V hlubší vrstvě by se dalo říci, jak reagujeme na Pole. Jakkoli to pole nazveme, morfogenetické pole, jednotné kvantové pole, příroda… Jednoduše prostředí, které se projevuje více na jemnohmotné, frekvenční a elektro-magnetické rovině. Tím, že my sami jsme frekvenční, elektro-magnetické bytosti, tak to umíme cítit. Avšak kultura, ve které žijeme to už stovky, ne-li tisíce let bagatelizuje a zesměšňuje. Tento stav se pomalu začal měnit právě s odvážnou prací Wilhelma Reicha, Nikoly Tesly, Alberta Einsteina, Davida Bohma, Ruperta Sheldraka a jiných. I když s tím pracují už mnozí profesionální psychoterapeuti v rámci systemických konstelací, nebo vědci při výzkumu hmoty, organizace buněk, atomů, či těch nejmenších částic, pro širší veřejnost to zůstává stále zesměšňováno jako přílišný ezo úlet, nebo new age, i když máme už obrovské množství vědeckých důkazů.
Možná je to i proto, že běžná lidská mysl má ráda jednoduché odpovědi. Nechce si to zbytečně komplikovat. Co je užitečné na jedné rovině, to je fakt. A na druhé rovině je to bypass velmi důležitých mechanismů a faktu, že jsme ve své podstatě, velmi komplexní bytosti. A tak mnohokrát přistupujeme ik řešení našich zdravotních problémů, zda fyzických nebo duševních. Ale něco tam prostě nefunguje. V poli somatiky a somatické psychologie, je mysl a hmota jeden společný orgán. Určitý okruh, který je neustále v interakci a navzájem se spoluorganizuje. Ve zdravém těle zdravý duch. Říká se.
My se společně podíváme na to, jestli se náš duch, mysl, vědomí dá cítit ve hmotě. Zda umí být naše mysl nacítitelná tělem. Nejen ta naše, ale i ty druhé. Pokud se chceme naučit pracovat s motilitou kostí, jejich dechem, kvalitněji, opravdu funkčně a udržitelně i v běžných dnech, musíme se podívat na náš vztah s prostředím. Vnějším, ale i těm vnitřním.
A právě toto bude záměrem našeho společného času ve společném prostoru. Během tohoto semináře se budeme seznamovat s naším vlastním způsobem jak se spojujeme se Sebou a Polem. A později, jak se spojujeme jeden s druhým a jaký druh energetické přítomnosti umíme navzájem vytvořit. Neboť energetická přítomnost je druh frekvence, který organizuje naše buňky, tkáně a kosti. Jejich pohyb, kvalitu tohoto pohybu a v neposlední řadě koherenci. Soulad mezi jednotlivými částmi těla. A nejen těla, ale také náš soulad se světem jako takovým. Se vším co obsahuje.
Přes všímavější a vědomější práci s našimi kostmi, můžeme podpořit naše osobní zdraví. Až od kostní dřeně. Ale můžeme podpořit i zdraví našich dětí, partnerů, rodiny přátel či sousedů, tím, že převezmu zodpovědnost za to, jak se vztahuji ke světu a krok za krokem, podpořím vlastní koherenci systému a tím i koherenci většího celku, kterého jsme každý součástí.
Tento seminář je součástí profesionálního vzdělávání ve spolupráci s International Somatic Movement Education & Therapy Association. Tento trénink je určen také pro lidi, kteří by se chtěli v budoucnosti stát Registered Somatic Movement Educator and Therapist. Samozřejmě, tento seminář je otevřen pro každého, kdo cítí hlubší volání k sebepoznávání se přes somatický pohyb a trénink všímavosti. Tento kurz obsahuje kredit 30 výcvikových hodin.
Martin Ďuriš

Martin Ďuriš je pohybově-somatický terapeut a lektor, který se specializuje na integrální holotropní praxi a vědomou pohybově-somatickou práci, jako nástroj pro hlubší sebepoznávání a rozvoj.
Upřímně ho zajímá téma zdraví jako takové, v jeho mnoha podobách. Ve Velké Británii studoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento směr je zaměřen na „health promotion“. Základním tématem je rozvoj jedince a komunity přes fyzickou aktivitu a umění. Toto téma zůstává i nadále jeho hlavním záměrem a předmětem dalšího studia.
Základ jeho práce tvoří integrální jógová terapie, kterou vystudoval pod vedením Dr. Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, kteří efektivně propojují moudrost odkazu jógy a užitečné poznatky moderní medicíny. Jeho život a způsob práce velmi ovlivňují přístupy k tělu a vědomí člověka, které pocházejí z různých tradic moudrosti, bojových umění a šamanismu. Tyto principy můžeme nalézt iv moderní medicíně, osteopatii, či současných pohybově-somatických terapeutických směrech. Sjednocující princip, který spojuje to prastaré, s tím současným, je pohyb vody, dotek, frekvence a respekt vůči síle Vnitřního Léčitele, kterou má k dispozici každý z nás. A právě tyto principy, tvoří základ Martinovy práce.
Martin je facilitátorem holotropního dýchání a integrální holotropní terapie. Grof Transpersonal Training je zaměřen na transpersonální psychologii, změněné stavy vědomí, hlubší práci s tělem a vědomím. Velkou inspirací je pro něj i nadále proces orientovaná práce a následování živosti Pole. Martin přistupuje ke klientům celostním přístupům, kde logicky a citlivě spojuje poznatky a principy z různých směrů východu a západu, které podporují zdraví člověka a komunity

Podrobnosti

Dátum:
28 júna
Čas:
16:00