Author:

martin.duris

svastha yoga institute

Čo je jogová terapia

By on 8. novembra 2015

Joga je známa pre jej pozitívne účinky na rôznych úrovniach nášho zdravia. Moderná veda len pomaly začína týmto metódam rozumieť. V dnešnej dobe možností a poznania, môžeme vidieť ako pradávne metódy…

škola pohybu

Celoročná škola facilitátora

By on 8. novembra 2015

Výcvik facilitátora Integrálnej jogovej terapie – I. stupeň
MODUL 1: Úvod do systému anatómie Tekutého Tela

Tento intenzívny týždňový seminár je určený pre pokročilejších praktikantov pohybu a meditácie. Samozrejme dvere sú…

kranio-sakrálna terapia

Čo je kranio-sakrálna terapia?

By on 6. novembra 2015

Kranio-sakrálna terapia pochádza z osteopatie, ktorej zakladateľom je Andrew Taylor Still, ktorý žil v 19.storočí. Slovo osteopatia sa skladá z dvoch slov, latinské slovo “osteon” znamená kosť, a “pathos”…

kranio-sakrálna terapia

Vplyv strachov na stavbu tela

By on 6. novembra 2015

Na fyziológiu nášho centrálneho nervového systému majú zásadný vplyv psychické stavy. Niektoré centrá v mozgu interpretujú myšlienky a pocity, a tieto stavy prevádzajú do fyziologickej činnosti. Tieto centrá sa…